Valentijnsdag startpagina met de beste Valentijnsites
Uitleg over de werking van de lijst
Valentijnsites.nl is een verzameling van de populairste Valentijnsites op het internet.

Het doel van Valentijnsites.nl is het uitwisselen van bezoekers tussen de verschillende Valentijnwebsites. Valentijnsites.nl heeft geen commercieel winstoogmerk. Deze pagina wordt ter beschikking gesteld aan de internetgemeenschap voor het promoten van Valentijnsites.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige Valentijnsite mag meedoen aan Valentijnsites.nl.
Door mee te doen aan Valentijnsites.nl kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende Valentijnsites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar Valentijnsites.nl sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een Valentijnsite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar Valentijnsites.nl dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet op Valentijnsites.nl te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site op Valentijnsites.nl zal verschijnen.

Plaatsing van een link naar Valentijnsites.nl op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren een link te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per week vanaf uw site naar Valentijnsites.nl te sturen (in de tijd rondom Valentijnsdag zou dit geen problemen mogen opleveren). Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar Valentijnsites.nl stuurt zal uw site niet meer op Valentijnsites.nl te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer op Valentijnsites.nl te staan.

Het is niet toegestaan om Valentijnsites.nl te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd.

Aangemelde sites die niets met het onderwerp Valentijn te maken hebben, worden geplaatst op de lijst met adverteerders.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar Valentijnsites.nl wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van Valentijnsites.nl klikt op uw banner/link op Valentijnsites.nl, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar Valentijnsites.nl toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat vanaf Valentijnsites.nl naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar Valentijnsites.nl gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van Valentijnsites.nl klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites op Valentijnsites.nl staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk op Valentijnsites.nl te komen staan kunt u een banner van Valentijnsites.nl op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan even contact op.

Andere Valentijn startpagina's: valentijn Startpagina | Kinderen Startpagina | Feestdagen Startpagina | valentijnidee Startze | funstuff Startze | feestdagen Startze | valentijn Startze | liefde-online Startze | kleuter Startze | singles Startze | Valentijn Overzicht | Feestdagen Overzicht | Relatie Overzicht | Valentijn Webgids | Feestdagen Webgids | Feestdagen | Liefde

Valentijnsites.nl | Doorsturen | Contact | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen